Wśród badanych przedsiębiorstw przeważały następujące przyczyny wpływające na decyzję dot. inwestycji w ERP:

  • 17% Aby poprawić wydajność firmy
  • 14% Aby zapewnić zgodność
  • 14% Aby ułatwić pracę pracownikom
  • 13% Aby lepiej zintegrować systemy we wszystkich lokalizacjach

Wyniki badań wśród 342 firm wdrażających ERP (III.2016-II.2017) Panorama Consulting Solutions, LLC.

W porównaniu do 2016r roku nastąpił 8% wzrost ilości przedsiębiorstw, które chcą zintegrować systemy funkcjonujące w różnych lokalizacjach, oraz 7% spadek liczby organizacji, które motywują inwestycję chęcią zastąpienia starszych systemów.

Źródło: https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-ERP-Report.pdf