Od wczoraj „Dżakarta” (Jakarta EE 8) daje dostawcom oprogramowania, ponad 10 milionom programistów Java i tysiącom przedsiębiorstw możliwość migracji z komercyjnego obecnie „Java EE” na wierne tym samym standardom, dostawco-obojętne, otwarte źródło doskonalenia aplikacji biznesowych.

Welcome to the Future of Cloud Native Java