Statystyki wdrożeń (2016)

Ocena skutków implementacji ERP

 • Sukces
 • Porażka
 • Brak zdania

Stwierdzono 1-procentowy spadek wskaźników sukcesu od 2015 roku. Nastąpił również spadek odsetka respondentów, którzy postrzegają swój projekt jako porażkę – od 21% w zeszłym roku do 7% w tym roku. Nastąpił odpowiedni wzrost odsetka respondentów nie wyrażających ocen w odniesieniu do wyników projektu – od 21% w ubiegłym roku do 36-procent w tym roku.

Metody korzystania i lokalizacja systemów

 • Na miejscu
 • ERP w chmurze
 • SaaS

Tak jak we wcześniejszych latach większość respondentów zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania ERP w siedzibie firmy. Znaczący wzrost wykorzystania chmury ERP z 11 do 27 procent wynika z rosnącej liczby dostawców oferujących tę opcję.

Stopień edycji kodu przy wdrożeniu

 • 0%
 • 1-10%
 • 11-25%
 • 26-50%
 • >50%
 • 100%

Poziom dostosowania kodu, który przeważnie wybrali klienci to 10-20 procent. Według wyników ankiety większość organizacji pozostała w tym zakresie. Mniej organizacji wybrało maksymalne dostosowanie w porównaniu do ubiegłego roku.

Faktyczne koszty względem szacunków

 • >176%
 • 151-175%
 • 126-150%
 • <125%
 • 100%
 • <100%

Podczas gdy firmy nadal doświadczają znacznych przekroczeń budżetu, średni koszt wdrożenia organizacji spadł z 4,5 miliona USD w 2015 roku do 3,8 milionów w 2016.

Średnio organizacje wydają 6,5 procent swoich rocznych przychodów na projekty ERP.

Wydłużenie czasu trwania wdrożenia

 • >76%
 • 51-75%
 • 26-50%
 • <25%
 • Na czas
 • Przed terminem

57% projektów przekroczyło początkowo szacowany harmonogram. Średni czas wdrożenia wyniósł 21 miesięcy, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu z zeszłym rokiem. Pomimo że realizacje na czas i przedterminowe stanowią tylko 43 procent odpowiedzi, to jest to i tak znaczny wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy tylko 25 procent projektów było na czas lub przedterminowych.

Korzyści użytkowników z implementacji ERP

 • Pozabiznesowe
 • Niemierzalne
 • 0-30%
 • 31-50%
 • 51-80%
 • 81-100%

Podczas gdy 81% respondentów osiągnęło wymierne korzyści biznesowe, 46% respondentów zrealizowało mniej niż połowę oczekiwanych korzyści. 10% respondentów stwierdziło, że nie osiągnęło żadnych wymiernych korzyści, a 9% nie opracowało uzasadnienia biznesowego do pomiaru realizacji zysków.