Firma Fortisimus informuje, że w ramach umowy o dofinansowanie o numerze RPLU.03.07.00-06-0371/16-00 realizuje projekt pt. „Implementacja algorytmu harmonogramowania produkcji w systemie ERP opartego na platformie OS” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:  3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

EFRRGłównym celem projektu jest praktyczne zastosowanie wyników badań B+R w działalności firmy Fortisimus Sp. z o. o. we wdrażaniu systemów ERP. Rezultatem projektu będzie opracowanie nowego innowacyjnego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty spółki. Na innowację produktową składa się wdrożenie wyników prac B+R w postaci implementacji w systemie algorytmów do optymalizacji produkcji oraz stworzenie mechanizmu rozstawiania w chmurze instancji systemu ERP połączonego z instancją zarządzającą wraz z mechanizmem zarządzania, monitorowania bezpieczeństwa, wydajności i dostępności uruchomionych instancji. Tak stworzona innowacja produktowa będzie unikalna na skalę światową. Osiągnięcie innowacyjnego rozwiązania wiąże się z następującymi działaniami:

  • wybór i dostosowanie systemu OpenSource do prawa polskiego;
  • wdrożenie wyników badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską,
  • stworzenie mechanizmu szybkiego rozstawiania instancji systemu EPR oraz modułu zarządzania;
  • stworzenie funkcji tworzenia banerów reklamowych lub informacyjnych w ramach GUI (graficzny interfejs użytkownika), które mogą być wyświetlane w ramach dostarczania systemu w modelu SaaS.

W celu zapewnienia możliwości świadczenia usług w modelu SaaS zostanie zakupiona infrastruktura IT niezbędna do świadczenia usług. System będzie również posiadać moduły: zarządzania magazynami, zarządzania stanami magazynowymi, zarządzania sprzedażą i zakupami, zarządzania finansami, zarządzania marketingiem i relacjami z klientami oraz zarządzania projektami.
Grupą docelową będą firmy posiadające minimum 30 pracowników oraz rozbudowane procesy zakupowo-sprzedażowe lub produkcyjne.

Oprogramowanie wytworzone w ramach projektu będzie wdrożone w firmie Fortisimus do zarządzania produkcją i wytwarzaniem kolejnych wersji oprogramowania oraz koordynowania wdrożeń u klientów.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 480 900,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 960 000,00 zł.


Firma StabilisOne informuje, że w ramach umowy o dofinansowanie o numerze RPLU.03.07.00-06-0371/16-00 realizuje projekt pt. „Implementacja algorytmu harmonogramowania produkcji w systemie ERP opartego na platformie OS” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

EFRRGłównym celem projektu jest praktyczne zastosowanie wyników badań B+R w działalności firmy we wdrażaniu systemów ERP. Rezultatem projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego produktu, który wprowadzono do oferty spółki pod marką StabilisOne. Na innowację produktową składa się wdrożenie wyników prac B+R w postaci implementacji w systemie algorytmów do optymalizacji produkcji oraz stworzenie mechanizmu rozstawiania w chmurze instancji systemu ERP połączonego z instancją zarządzającą wraz z mechanizmem zarządzania, monitorowania bezpieczeństwa, wydajności i dostępności uruchomionych instancji. Tak stworzona innowacja produktowa jest unikalna na skalę światową. Osiągnięcie innowacyjnego rozwiązania wiąże się z następującymi działaniami:

  • wybór i dostosowanie systemu OpenSource do prawa polskiego;
  • wdrożenie wyników badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską,
  • stworzenie mechanizmu szybkiego rozstawiania instancji systemu ERP oraz modułu zarządzania;
  • stworzenie funkcji tworzenia banerów reklamowych lub informacyjnych w ramach GUI (graficzny interfejs użytkownika), które mogą być wyświetlane w ramach dostarczania systemu w modelu SaaS.

W celu zapewnienia możliwości świadczenia usług w modelu SaaS zakupiono infrastrukturę IT niezbędną do świadczenia tego typu usług. System posiada następujące moduły: zarządzania magazynami, zarządzania stanami magazynowymi, zarządzania sprzedażą i zakupami, zarządzania finansami, zarządzania marketingiem i relacjami z klientami oraz zarządzania projektami.

Oprogramowanie wytworzone w ramach projektu jest wdrożone do zarządzania produkcją i wytwarzaniem kolejnych wersji oprogramowania oraz koordynowania wdrożeń u klientów.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 480 900,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymany w wysokości 1.895.109,30 zł. Termin realizacji: 25.04.2017 – 25.04.2018r.