Wyniki badań wśród 237 firm wdrażających ERP (III.2017-II.2018) Panorama Consulting Solutions, LLC.

W tym roku zaobserwowano znaczny wzrost liczby respondentów, którzy wybrali SaaS. Skok aż o 37 punktów procentowych dotyczący wdrożenia ERP w modelu chmury / SaaS odnotowano po raz pierwszy w tego typu raportach. Niemniej jednak takie statystki nie powinny już zaskakiwać, gdyż dostawcy ERP mocno naciskają swoich klientów aby wybierali zarządzanie swoimi przedsiębiorstwami właśnie  w chmurze. Coraz bardziej powszechne jest ciągłe rozbudowywanie platform usługowych oraz infrastruktury przeznaczonej do hostowania zintegrowanych platform informatycznych zarówno na poziomie średnich firm, jak  i wielkich korporacji. Z opcjami pełnej digitalizacji: doświadczeń klienta, zaangażowania pracowników, zarządzania dostawcami i dążeniem do maksymalizacji wsparcia IoT, coraz więcej firm zawierza oprogramowaniu dostawców on-line i korzysta z usług, które zazwyczaj były realizowane w ramach struktur wewnętrznych. Podczas gdy większe organizacje sygnalizują nadal obawy o to, że poniosą negatywne konsekwencje zbyt wczesnego wdrażania niezupełnie dopracowanych usług ERP w chmurze, to integratorzy dość reaktywnie proponują coraz bardziej konkurencyjne wyceny implementacji, aby zrekompensować potencjalne braki swoich klientów wobec tych konkurentów, którzy w pełni kontrolują i utrzymują ERP w ramach swych korporacji.

Źródło: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-industry-reports/panoramas-2018-erp-report/