Fotokopia zaświadczenia o członkostwie we Wschodnim Klastrze ITC w Lublinie

W związku z oficjalnym przyjęciem deklaracji naszej firmy mamy przyjemność ogłosić, iż z dniem 21 września 2018r. staliśmy się pełnoprawnym członkiem Wschodniego Klastra ITC. Odtąd mamy okazję z dumą reprezentować nasz region w Polsce i za granicą wśród najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych firm Lubelszczyzny.

 

Więcej nt. Wschodniego Klastra ITC