22 listopada 2019 r wydano iDempiere Business Suite ERP / CRM / SCM w wersji 7.1.  Niewielkie opóźnienie w porównaniu z poprzednimi publikacjami wynikło ze względu na światową konferencję iDempiere w dniach od 31-X do 11-XI.

Tak jak poprzednio, aktualna wersja jest kompatybilna do wydania sprzed roku.

Pobieranie plików instalacyjnych jest możliwe na SourceForge po adresem: https://sourceforge.net/projects/idempiere/files/v7.1/

Aktualizacje platformy

 • OpenJDK = 11.0.4
 • Jetty = 9.4.14.v20181114
 • Eclipse IDE dla Enterprise Java Developers 4.13.0 2019-09
 • Tycho 1.5zk 8.6.0.1 (bez zmian)

Repozytorium kodu:

https://bitbucket.org/idempiere/idempieresoftware

Historia dystrybucji

 • 5 stycznia 2019 wydanie 6.2
 • 4 listopada 2018 wydanie 6.1
 • 31 października 2017 wydanie 5.1
 • 31 października 2016 wydanie 4.1
 • 31 października 2015 wydany 3.1
 • 31 października 2014 wydanie 2.1
 • 31 października 2013 wydanie 2.0
 • 27 czerwca 2013 wydanie 1.0C,
 • 24 kwietnia 2013 wydanie 1.0b
 • 31 października 2012 wydanie 1.0a