Statystyki wdrożeń (2017)

Metody korzystania i lokalizacja systemów

 • ERP w chmurze
 • SaaS
 • Na miejscu

Od roku 2016 odnotowano 21% spadek liczby respondentów wdrażających chmurę ERP. Z drugiej strony odnotowano 10% wzrost liczby respondentów wdrażających oprogramowanie SaaS oraz 11% wzrost liczby respondentów wdrażających oprogramowanie lokalne.

Stopień edycji kodu przy wdrożeniu

 • >50% kodu
 • 26-50% kodu
 • 11-25% kodu
 • 1-10% kodu
 • brak

Idealny poziom dostosowania oprogramowania wynosi 10 do 20%. W 2017 roku większość organizacji pozostała w tym zakresie.
Podczas gdy niewielu respondentów nie zgłaszało żadnych dostosowań, odnotowano spadek o 6% rok do roku respondentów zgłaszających znaczne lub pełne dostosowanie.

Ocena skutków implementacji ERP

 • Sukces
 • Porażka
 • Brak zdania

Chociaż od 2016 roku odnotowano wzrost liczby powodzeń o 13%, odnotowano również 19% wzrost respondentów, którzy opisali swój projekt jako niepowodzenie. Oba te wzrosty wynikały z dramatycznego spadku liczby respondentów zgłaszających niejednoznaczność wyników.

Faktyczne koszty względem szacunków

 • >125%
 • 100-125%
 • =<100%

Podczas gdy firmy nadal doświadczają przekroczenia budżetu, ich średni koszt wdrożenia zmniejszył się z 3,8 miliona USD w ubiegłym roku do 1,3 miliona USD w tym roku. Jest to prawdopodobnie spowodowane mniejszymi i mniej złożonymi organizacjami branymi pod uwagę w tegorocznej próbie.
Średnio organizacje wydają 3,6% swoich rocznych przychodów na swój projekt (według danych klientów Panorama w porównaniu do respondentów ankietowych).

Wydłużenie czasu trwania wdrożenia

 • >25%
 • 0-25%
 • =<0

Prawie połowa respondentów zgłosiła że projekty wykonano na czas lub nawet wcześniej, podobne do ubiegłorocznych. Jednak 59% respondentów stwierdziło, że przekroczyło swój początkowy harmonogram projektu.
Ogólnie rzecz biorąc, średni czas wdrożenia wyniósł 16,9 miesiąca, co stanowi 19% spadek od 2016 roku.

Korzyści użytkowników z implementacji ERP

 • 81-100%
 • 51-80%
 • 31-50%
 • 1-30%
 • ?
 • Pozabiznesowe

Podczas gdy 78% respondentów osiągnęło korzyści biznesowe, 37% respondentów zrealizowało mniej niż połowę oczekiwanych korzyści. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku, niższy odsetek respondentów zgłosił absolutnie zero korzyści.
Od 2017 roku nastąpił wzrost o 9% w organizacjach, które nie opracowały uzasadnienia biznesowego do pomiaru korzyści uzyskanych z wdrożenia ERP.