Statystyki wdrożeń (2018)

Metody korzystania i lokalizacja systemów

 • ERP w chmurze
 • SaaS
 • Na miejscu

W 2018 roku zaobserwowano znaczny wzrost liczby respondentów, którzy wybrali ERP w modelu Software as a Service. Skok aż o 37 punktów procentowych dotyczący wdrożenia ERP w modelu chmury / SaaS odnotowano po raz pierwszy w tego typu raportach.

Stopień edycji kodu przy wdrożeniu

 • 100%
 • >50% kodu
 • 26-50% kodu
 • 11-25% kodu
 • 1-10% kodu
 • brak

Porównując średnie z 2017 roku, zauważalny jest wzrost o 11%. Średni poziom dostosowywania w 2017 roku wyniósł 16%; wobec 27% indywidualnych kompilacji kodu ERP w 2018r.

Ocena skutków implementacji ERP

 • Sukces
 • Brak zdania
 • Porażka

42% respondentów w 2018 roku uznaje wdrożenie swego ERP za udane. Jest to spadek o 82% w porównaniu do odsetka respondentów, którzy uznali, że ich projekty zakończyły się sukcesem w 2017 roku.

Faktyczne koszty względem szacunków

 • >100%
 • =<100%

Znaczna liczba respondentów (64%) przekroczyła w 2018r. swoje budżety podczas implementacji ERP. Jest to poprawa w stosunku do  74% respondentów, którzy przekroczyli budżet w 2017r. W 2018r respondenci byli również stosunkowo bardziej zadowoleni z kosztów wdrożenia.

Wydłużenie czasu trwania wdrożenia

 • =<0%
 • >0%

W 2018 roku 79% respondentów zgłosiło, że ich projekty przekroczyły początkowe ramy czasowe. W 2017 roku tylko 59% zarejestrowało wydłużenie planowanego czasu trwania projektu. Osoby, które zgłosiły przekroczenie harmonogramu, uzasadniały to problemami organizacyjnymi, nierealistycznymi ramami czasowymi i rozszerzonym zakresem projektu.

Korzyści użytkowników z implementacji ERP

 • 81-100%
 • 51-80%
 • 31-50%
 • 0-30%

W 2018r. nie było żadnych respondentów, którzy twierdzili, że nie mają żądnego uzasadnienia biznesowego, na podstawie którego można zmierzyć zrealizowane świadczenia. Większość respondentów zrealizowało wdrożenie ERP osiągając między 51%, a 80% prognozowanych korzyści biznesowych.