Zarządzanie produkcją

Wybrane funkcjonalności
 • Tworzenie struktur odzwierciedlających z zadaną szczegółowością faktyczną organizację, instalacje i urządzenia produkcyjne w przedsiębiorstwie
 • Kompletacja na zamówienie (ATO) i kompletacja na magazyn (ATS)
 • Produkcyjne zestawienie materiałów (BOM)
 • Zarządzanie technologią produkcji (receptury i marszruty)
 • Zarządzanie zasobami produkcyjnymi
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zarządzanie brakami w produkcji i odpadami
 • Kompleksowe zarządzanie produkcją własną i obcą (outsourcing)
 • Pełne wsparcie produkcji pod zamówienia klienta
 • Obsługa produkcji kontraktowej (forecast)
 • Automatyczne uzupełnianie magazynu (replenishment, min-max)
 • Zarządzanie gniazdami i węzłami produkcyjnymi
 • Harmonogramowanie produkcji (MPS, MRP, przezbrojenia)
 • Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne
 • Wsparcie dla numerów partii oraz numerów seryjnych

Korzyści:

 • Wykorzystanie standardu MRPII umożliwi permanentną kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i związaną z tym prezentację na bieżąco stanu jego zaawansowania w zakresie wytwarzania zamówionych wyrobów, natychmiastową reakcję na zmiany charakterystyki i ilości produkowanych dóbr, wyznaczanie pożądanej wielkości zapasów, określanie stopnia obciążenia wykorzystywanych urządzeń produkcyjnych, kształtowanie kosztów wytwarzania
 • Obniżenie kosztów produkcyjnych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji procesu produkcyjnego, rzetelne i aktualne raportowanie
 • Przyśpieszenie raportowania dostosowanego do różnych profili specjalistycznych, dla potrzeb bieżących korekt symulacji produkcji i skuteczniejszego planowania oraz weryfikacji harmonogramów