Wsparcie utrzymania ruchu

Wybrane funkcjonalności
 • Bieżący monitoring parametrów pracy środków produkcji i uruchamianie zdefiniowanych procedur awaryjnych
 • Zarządzanie magazynami części zamiennych i akcesoriów dla potrzeb Służby Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Zarządzanie grupami remontowymi wraz z rezerwacją sprzętu
 • Terminowość przeglądów i konserwacji oraz synchronizacja z planem produkcji
 • Koordynacja dostaw dzięki integracji z działem zakupów
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną i normalizacyjną

Korzyści:

 • Uniezależnienie się od specjalistów posiadających „wyłączność na wiedzę”
 • Ułatwienie dostępności maszyn i urządzeń
 • Szybsze wdrażanie w zakresie metodologii prac SUR oraz rozwiązań organizacyjnych
 • Rzetelniejsze wizualizacje i raportowanie prac i kosztów SUR
 • Łatwe wprowadzenie monitoringu celów jakościowych
 • Prostota w analizie i rozliczaniu procesów w SUR
 • Większa wydajność pracy, a co za tym idzie redukcja kosztów SUR
 • Redukcja kosztów ukrytych (overhead`ów) w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja kosztów materiałów i części zamiennych w SUR (efekt skali)
 • Transparentność ponoszonych kosztów