Zarządzanie zapasami

Wybrane funkcjonalności
 • Obsługa reguł logistycznych związanych z utrzymaniem stanów magazynowych (stany minimalne, maksymalne)
 • Obsługa reguł uzupełniania stanów magazynowych
 • Możliwość implementacji cross-dockingu tj. przeładunku kompletacyjnego, przeładunku bezpośredniego, interdokowania
 • Przyjęcia i wydania produktów
 • Podgląd na stany magazynowe rzeczywiste i planowane
 • Obsługa automatycznego przechwytywania danych ADC (Automatic Data Capture) wykorzystywana w łańcuchach dostaw
 • Wsparcie dla procesu VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Monitorowanie partii produktów i numerów seryjnych

Zarządzanie magazynami

 • Obsługa wielu magazynów
 • Standardowe zadania magazynowe WMS (Warehouse Management System)
 • Obsługa lokalizacji produktu (regał/półka/pojemnik)
 • Obsługa automatycznego uzupełniania stanów magazynowych z magazynu źródłowego

Korzyści:

 • Optymalizacja poziomu zapasów
 • Niskie koszty dystrybucji przy realizacji dostaw
 • Zwiększona punktualność dostaw
 • Krótszy czas kompletacji zapasów
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • Unikanie strat z powodu opóźnień
 • Efektywniejsze gospodarowanie odpadami i unikanie kar administracyjnych