Zarządzanie sprzedażą

Wybrane funkcjonalności
 • Zarządzanie kontraktami i zamówieniami sprzedaży
 • Obsługa zbiorczych zamówień sprzedaży
 • Rezerwacje produktów
 • Ceny sprzedaży
 • Procesory rabatów
 • Produkty zamienne (substytuty)
 • Tłumaczenia nazw produktów
 • Fakturowanie automatyczne i cykliczne
 • Koszty sprzedaży

Zarządzanie marketingiem i relacjami

 • Zarządzanie kampaniami i projektami
 • Klasyfikacja i parametryzacja kontrahentów
 • Zarządzanie kontrahentami i kontaktami
 • Analiza kontrahentów i raportowanie
 • Dostęp do wybranych informacji finansowych kontrahenta
 • Narzędzia windykacyjne
 • Analiza wyników kampanii i projektów

Korzyści:

 • Krótsze terminy realizacji zleceń
 • Wyższy poziom obsługi klientów
 • Poprawa dokładności zamówień oraz zwiększenie liczby dostaw na czas
 • Poprawa dokładności prognoz sprzedaży
 • Efektywniejsza polityka cenowa
 • Poprawa realizacji dostaw według specyficznych oczekiwań klientów
 • Poprawa wyników działu sprzedaży
 • Lepsze i szybsze dopasowanie produktów do wymagań klienta