Zarządzanie zakupami

Wybrane funkcjonalności
 • Automatyczne generowanie rekomendacji zakupowych
 • Obsługa zapotrzebowania zakupu
 • Zarządzanie zamówieniami zakupu
 • Zbiorcze zamówienia zakupu
 • Możliwość agregacji zakupów
 • Wsparcie polityki cenowej działu zakupów
 • Procesory rabatów
 • Koszty zakupów
 • Obsługa potwierdzeń dla zamówień (ATP – Available To Promise )
 • Pełne mapowanie, wparcie i obsługa kodów i nazw towarów dostawcy/producenta

Korzyści:

 • Łatwość planowania i monitorowania zakupów
 • Szybki proces agregacji zapotrzebowań zakupowych, co umożliwia wykorzystanie efektu skali i uzyskanie korzystnych rabatów oraz ułatwianie obsługi procedur przetargowych
 • Możliwość szczegółowego śledzenia procesu zakupów, łatwe generowanie precyzyjnych raportów