Finanse i rachunkowość

Wybrane funkcjonalności
 • Standardowe funkcjonalności księgowe (Plany kont, Dzienniki główne, Księga główna, VAT, itd.)
 • Rachunkowość zgodna ze standardami US GAAP i MSR (możliwość obsługi obu standardów jednocześnie)
 • Obsługa wymiarów księgowych
 • Alokacje, umożliwiające późniejsze wycofanie oraz korektę nieprawidłowych zapisów
 • Rozliczenia międzyfirmowe (intercompany)
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Import kursów z NBP lub innego banku
 • Uzgadnianie transakcji bankowych
 • Należności i zobowiązania
 • Automatyzacja księgowań
 • Centra kompetencyjne
 • Zarządzanie kampaniami i projektami

Korzyści:

 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych