Zarządzanie projektami

Wybrane funkcjonalności
 • Planowanie projektów (Fazy/Etapy, Zadania)
 • Planowanie kosztów i Zarządzanie zasobami
 • Rejestracja rzeczywistego wykorzystania zasobów
 • Automatyzacja rozliczania zadań, etapów, projektów
 • Monitorowanie wyniku finansowego na projekcie
 • Planowanie i alokacja zadań
 • Zarządzanie zapasami projektu

Korzyści

 • Obniżenie szans na porażkę projektów
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa przekroczenia budżetu
 • Skracanie czasu realizacji projektów
 • Unikanie duplikowania czynności
 • Efektywniejsze i szybsze czynności administracyjne (raportowanie i wprowadzanie usprawnień)
 • Możliwość koordynacji kilku projektów w tym samym czasie