Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybrane funkcjonalności

Kadry

 • Ewidencja danych pracownika
 • Ewidencja umów
 • Ewidencja nieobecności i czasu pracy
 • Historia zatrudnienia
 • Statystyki kadrowe
 • Ewidencja czasu pracy
 • Sprawozdawczość GUS, ZUS

Płace

 • Obsługa bieżących list płac
 • Wydruki list płac i pasków płacowych
 • Kartoteka płacowa
 • Drukowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Integracja z programem Płatnik
 • Deklaracje podatkowe, e-PIT-y
 • Przelewy
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa i pożyczki mieszkaniowe
 • Fundusz Socjalny
 • Karty pracy
 • Koszty płac
 • Budżetowanie płac

Portal pracowniczy

 • Podstawowe dane osobowe      
 • Informacje na temat rodziny      
 • Informacje na temat przebytych szkoleń      
 • Informacje na temat kursów zawodowych      
 • Informacje o ukończonych szkołach      
 • Informacje na temat badań okresowych      
 • Informacje na temat uprawnień i kwalifikacji pracownika      
 • Zawarte umowy z pracodawcą      
 • Zawarte umowy cywilnoprawne z pracodawcą      
 • Informacje na temat absencji zarejestrowanych w systemie ERP      
 • Stany urlopowe pracownika      
 • Obsługa wniosków urlopowych       
 • Możliwość pobrania paska płacowego      
 • Funkcjonalność udostępnionych dokumentów pracownika      
 • Obsługa wniosku o udzielenie wolnego za święto
 • Zatwierdzanie i automatyczne wprowadzanie do modułu płacowego m.in. wniosków o urlop

Korzyści:

 • Zwiększenie efektywność pracy działu kadr dzięki zautomatyzowaniu procesów kadrowych
 • Łatwo dostępne i aktualne raporty efektywności pracy
 • Kierownicy posiadając pełen dostęp do bieżących danych o swoich podwładnych mogą szybko i skutecznie podejmować decyzje kadrowe
 • Wprowadzenia bezpośredniego dostępu przez wszystkich pracowników do swoich danych kadrowych
 • Pracownicy dzięki jasno określonym kryteriom oceny mogą być odpowiednio motywowani do pracy
 • Każdy zatrudniony może współtworzyć plan szkoleń i wyznaczać ścieżkę rozwoju zawodowego